Tanzania

tropisch bos
MCDI 

In het Kilwa-district in het zuidoosten van Tanzania liggen de bossen waar NGO Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI) samen met lokale gemeenschappen werkt aan duurzaam bosbeheer. Dit biedt nieuwe kansen voor werk en inkomen, en daarnaast minder illegale kap, waardoor minder branden woedden en meer bos duurzaam behouden en beheerd kan worden. 

Kenmerken

  • 186.839 ha in Tanzania
  • Impact op biodiversiteit, water, bodem, CO2-opslag en recreatie.
  • Duur project: 25 tot 50 jaar
  • Type sponsoring: variërend van eenmalige tot jaarlijkse investeringen voor een periode van vijf jaar of langer. 

Investeer in bos

Nog 80.852ha van deze tropische bossen zijn op zoek naar een match! Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.

Reeds betrokken partijen:

  • Mpingo Conservation & Development Initiative
  • Lokale communities
  • Beautiful Cups

 

© MCDI
© MCDI
© MCDI
© MCDI

Uniek project in Tanzania

Het gemeenschapsbeheer van de bossen in het Kilwa-distrct in Tanzania is een bijzonder succesverhaal. Lees hieronder meer over de unieke features van dit project.

Klimaatmitigatie

Bosbranden in het Kilwa-district zijn de primaire oorzaak van het verlies aan bosgebieden. Omdat de branden veelal door menselijk toedoen worden veroorzaakt, is er een brandbeheerstrategie ontwikkeld. Hierbij wordt door middel van vroegtijdige gecontroleerde verbrandingstechnieken de algehele frequentie van branden verminderd. Dit heeft geleid tot minder boomsterfte en verhoogde secundaire vegetatiegroei. Hierdoor nemen de gebieden meer koolstof op uit de atmosfeer wat bijdraagt aan klimaatmitigatie.

Bescherming bosgebieden

Vanwege gemeenschapsbosbeheer en de implementatie van brandbeheer-strategieën, blijft er meer vegetatie overeind en is er meer leefgebied voor de biodiversiteit. Deze effecten betekenen zowel op de korte als de lange termijn een verhoogde bescherming van de bosgebieden.

Verbeterde levensstandaard

Door middel van gemeenschapsbosbeheer vind er minder illegale houtkap plaats. Lokale gemeenschappen realiseren zich dat duurzamer bosbeheer meer oplevert. Hierdoor is de bevolking van verschillende dorpen welvarender geworden, en is er tevens met een deel van de houtopbrengsten een politiepost gebouwd ter verbetering van de veiligheid in de regio. 

Marktpartijen nemen de lead

Beautiful Cups investeert in Tropisch bos

© Beautiful Cups
© MCDI

Abigail Wills van Mpingo: ‘Onze samenwerking met FSC en Beautiful Cups helpt ons Tanzaniaanse gemeenschappen te ondersteunent en hun bossen in stand te houden’. Beautiful Cups helpt dorpen om bomen te planten, terwijl FSC’s principes gemeenschappen laten zien hoe ze hun bossen op een verantwoordelijke manier moeten beheren. ‘Goed beboste gebieden zijn belangrijk, die bieden bescherming aan mensen en de dieren in het wild, en dragen bij aan een beter klimaat’. 

Wilt u ook impact creëren in de tropische bossen van Tanzania?

Onze samenwerking met Mpingo Development & Conservation Initiative en Beautiful Cups is een geweldig voorbeeld van één van de vele verschillende mogelijkheden om de bossen én lokale communities in Tanzania een toekomst te blijven geven. Neem contact op met Annerieke Sleurink via info@fsc.nl voor alle verschillende mogelijkheden!

ha in Tanzania

Bossen

Lopend project

ha op zoek naar een match