Nederland

Klimaatbestendig bos
Unie van bosgroepen 

Binnen het programma ‘Klimaatbestendig bos’ wordt samen met de Unie van Bosgroepen gewerkt aan maatregelen om een impuls aan natuur en beleving in Nederlands bos te geven, als ook CO2 vast te leggen in de nabije omgeving.  Hiermee wordt bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de bossen binnen ons programma, welke voornamelijk verspreid liggen over het midden en zuiden van Nederland. 

Kenmerken

  • 38.000 ha in Nederland
  • Impact op biodiversiteit, water, bodem, CO2-opslag en recreatie.
  • Duur project: 25 tot 50 jaar
  • Type sponsoring: variërend van eenmalige tot jaarlijkse investeringen voor een periode van vijf jaar of langer. 

Investeer in bos

Nog 36.375ha van deze mooie bossen zijn op zoek naar een match! Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden!

Reeds betrokken partijen:

  • Unie van Bosgroepen
  • FSC Nederland
  • Stukje Natuur
  • VolkerWessels, waarvan ook KWS Infra en VolkerRail

 

 

Wilt u ook betrokken raken bij het programma ‘Klimaatbestendig bosbeheer’?

Onze samenwerking met de Unie van Bosgroepen en bouwbedrijven als VolkerWessels is een geweldig voorbeeld van één van de vele verschillende mogelijkheden om de Nederlandse bossen een toekomst te blijven geven. Neem contact op met Annerieke Sleurink via info@fsc.nl voor alle verschillende mogelijkheden!

ha in Nederland

Bossen

Lopende projecten

ha op zoek naar een match

Klimaatbestendig bos

Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Lees hieronder meer over de verschillende types maatregelen.

Bodemverbetering

Een robuust, natuurlijk ecosysteem kan alleen goed functioneren op een gezonde bodem. Dit vormt de basis voor gezonde bossen en natuurgebieden. Veel van onze bodems zijn echter verzuurd, te voedselrijk door neerslag van stikstof vanuit de lucht, of missen juist belangrijke nutriënten. Door de juiste maatregelen kan de bodem hersteld worden.

Gemengd en toekomstbestendig bos

In het bos kan de beheerder het beste kiezen voor een optimale variatie in boomsoorten. Een gevarieerd bos is doorgaans sterker, mooier en heeft een hogere biodiversiteit. Door er in het bos voor te kiezen om gericht hout te oogsten en tegelijk ook continu in te zetten op (gevarieerde) verjonging, werken we aan toekomstbestendige bossen.

Hydrologische maatregelen

Door de huidige langdurige droge periodes zijn er steeds vaker hydrologische (herstel-)maatregelen nodig om verdroging van bossen of natuurgebieden tegen te gaan, vaak in afstemming met omliggende landeigenaren, boeren en waterschappen.

bouwbedrijven investeren in Klimaatbestendig bos

FSC - Investeer in bos - Volkerwessels - Unie van Bosgroepen

VolkerWessels investeert in klimaatbestendig maken Nederlands bossen 

Amersfoort, 27 September 2019 – VolkerWessels gaat de komende twee jaar minimaal 500 hectare bos in Nederland klimaatbestendig maken. Daartoe heeft het bouwbedrijf vrijdag 27 september een overeenkomst gesloten met de Unie van Bosgroepen en FSC Nederland. Op termijn wil VolkerWessels het hout afkomstig uit deze bossen in eigen bouwprojecten toepassen. Lees hier meer.

Ook Volkerinfra Schiphol stapt in klimaatslim FSC-bosbeheer

Schiphol, 11 Februari 2020 – KWS en VolkerRail investeren in klimaatslim bosbeheer in Nederland. Door deze maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Die extra CO2-opslag kunnen de bedrijven gebruiken om Co2-uitstoot te compenseren bij onderhoudswerkzaamheden op Schiphol. Bovendien kan het kwalitatief hoogwaardige hout uit deze bossen in bouwprojecten worden gebruikt. FSC®Nederland en de Unie van Bosgroepen en de Unie van Bosgroepen gaan de bedrijven helpen om hun ambities waar te maken. Lees hier meer.

© KWS
FSC - Investeer in Bos - Unie van Bosgroepen
FSC - Investeer in Bos - Unie van Bosgroepen
FSC- Investeer in Bos - Dode Fijnspar - Unie van Bosgroepen

Investeer in klimaatbestendig bosbeheer!

Neem contact op met Annerieke Sleurink via info@fsc.nl voor alle verschillende mogelijkheden!